AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Azile

Mort échalas sous chaule de bitume ardent
Au front masqué de l’océan tourterelle
Le rayon du cœur en doute
Se toile dans la chaleur du soleil
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
FacebookPDF